Subsidies voor bedrijven

Subsidie aanvragen, ons specialisme

De subsidieadviseurs van Hezelburcht Pienter zijn gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies voor bedrijven. De investeringen, kosten en activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen worden door de specialisten vertaald in kansrijke subsidieaanvragen. Onze deskundigheid is opgebouwd door meer dan 25 jaar actief te zijn in dit werkveld. 

Nederland kent ruim tweeduizend subsidieregelingen voor bedrijven. De oneindige lijst aan subsidieprogramma’s en de ondoorzichtigheid van de subsidieregelingen zelf maken het vakgebied complex. Het proces van subsidieadvies en subsidieverwerving is vaak lastig beheersbaar te krijgen door het multidisciplinaire karakter en de telkens veranderende procedures en criteria. Ook de communicatie met de subsidieverstrekker vraagt om een specifieke aanpak. Kortom, subsidie aanvragen anno 2018 is een specialisme.
 

Subsidieaanpak op maat

Onze subsidiespecialisten bieden zoveel mogelijk ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. In goed overleg verzorgen wij uw subsidieaanvraag en alles wat daarbij komt kijken. Het begeleiden van het gehele subsidietraject, tot en met de uitbetaling van de laatste subsidie-euro, is onderdeel van onze aanpak; een toegesneden mix van ondersteuning, assistentie en advisering tegen een competitief tarief.

Subsidies voor bedrijven
Er zijn ruim 2.000 (tweeduizend) verschillende subsidieregelingen waar het bedrijfsleven een beroep op kan doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen. Regelingen komen en gaan of wijzigen frequent. De Europese Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden, al dan niet vertegenwoordigd door hun uitvoeringsorganen, zullen in de regel de belangrijkste subsidiebronnen voor uw bedrijf zijn.   

Ondanks de beperkte samenhang tussen de subsidieregelingen is er een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen dat structureel een goede kans maakt om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • Innovatie
  • Investeringen
  • Scholing van werknemers
  • Energiebesparende maatregelen
  • Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe technologie
  • Technologische samenwerking met andere organisaties
  • Maatregelen gericht op milieuverbetering
  • Maatregelen gericht op verbetering van de arbeidsomstandigheden
  • Export 

Hoeveel subsidie is er te krijgen?

De hoogte van de subsidie verschilt per regeling maar ligt gemiddeld tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Hierbij heeft elke subsidieregeling zijn eigen definitie van het begrip “subsidiabele kosten”. De kostengrondslag kan zich beperken tot de loonkosten, maar in andere situaties kunnen alle denkbare projectkosten subsidiabel zijn. Lees verder >    

 

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid