Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst in deze tariefbox wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 5% in plaats van het toptarief van 25%. Dit komt neer op een winstvrijstelling van maximaal 80%. In 2017 is er € 625 beschikbaar voor de Innovatiebox.


Als u gebruik wilt maken van de innovatiebox, is het zaak afspraken te maken met de Belastingdienst. Van belang hierbij is te komen tot praktische afspraken die zowel voor uw bedrijf als voor de Belastingdienst werkbaar zijn. Natuurlijk zal wel eerst onderzocht moeten worden of de Innovatiebox in uw situatie wel tot financieel voordeel leidt.
 


De Innovatiebox geldt vanaf 2007 (dan nog "octrooibox") en is vanaf het fiscale jaar 2008 ook van toepassing op winsten voortgekomen uit WBSO projecten. Met ingang van 1 januari 2010 is de Innovatiebox faciliteit andermaal verruimd.

   

Nieuw vanaf januari 2013 – De forfaitaire Innovatieboxregeling

Bij deze forfaitaire Innovatieboxregeling wordt 25% van de totale winst belast tegen het verlaagde vennootschapsbelastingtarief. Het forfait is gemaximeerd tot 25.000 euro. Ondernemingen komen voor de forfaitaire Innovatieboxregeling in aanmerking wanneer deze in het betreffende jaar of in de twee voorgaande jaren beschikt over een Octrooi of een S&O-verklaring (WBSO-verklaring). De ondernemer kan maximaal drie jaar van dit forfait gebruik maken. De forfaitaire regeling voor het eerst worden toegepast op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.


WBSO subsidie en de Innovatiebox

Om voor de Innovatiebox (of voorganger Octrooibox) in aanmerking te komen is het van belang aan te tonen dat er immateriële activa zijn gevormd die zijn voortgekomen uit een octrooi of een WBSO-project.  Dit laatste betekent dat er subsidie aangevraagd moet zijn op grond van de WBSO subsidieregeling, ook wel S&O genoemd. De WBSO is een subsidie in de loonheffingsfeer en verleent subsidie op werkzaamheden die een innovatief karakter hebben. Voorbeelden zijn:
• ontwikkeling van producten (productontwikkeling),
• ontwikkeling van processen,
• ontwikkeling van programmatuur,
• technisch onderzoek gericht op het verbeteren van processen of programmatuur.
Als de WBSO subsidie-aanvraag wordt gehonoreerd wordt een zogenaamde S&O-verklaring (lees: subsidiebeschikking) afgegeven. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl), een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Bedrijven kunnen dus alleen gebruik maken van de Innovatiebox met het juiste "ticket"; een WBSO/S&O-verklaring óf een octrooi. Naast een direct subsidievoordeel biedt de WBSO subsidieregeling dus ook een mogelijk zeer waardevolle toegang tot de Innovatiebox.


Innovatiebox toepassen?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox kunt u voor overleg, advies en assistentie contact met ons opnemen. Contact Hezelburcht Pienter >
Zie ook onze website www.innovatiebox.com voor meer informatie.
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid