Bezwaar en beroep

Tegen de meeste beslissingen van de overheid kan bezwaar worden ingesteld, zo ook tegen afwijzende subsidiebeschikkingen. Als een bezwaarschrift niet gegrond wordt verklaard is beroep mogelijk bij een rechtbank of het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In veel gevallen is de Raad van State (afdeling bestuursrechtspraak) de allerlaatste instantie waar beroep wordt aangetekend.

Bezwaar en beroep moet zoveel mogelijk worden vermeden. Het kost veel tijd en energie en niet zelden levert het ook negatieve energie op. Het is naar onze mening niet verstandig om puur uit principe in bezwaar te gaan. Er moet een serieus belang (bedrag) op het spel staan. Anders kunt u als bedrijf beter uw energie in andere zaken steken.
Maar soms is bezwaar en beroep onvermijdelijk. Het voordeel van een bezwaarprocedure is dat er voor beide partijen meer ruimte en tijd is om het betwiste punt toe te lichten en te verduidelijken. Zowel schriftelijk als mondeling. Verwacht echter geen coulance in een bezwaarprocedure. Ga alleen in bezwaar als u formeel in uw recht staat en inhoudelijk een steekhoudend verhaal heeft waar niets op af te dingen valt.

De oorzaak van bezwaarprocedures is vaak dat ergens in de procedure een kink in de kabel is gekomen. Het aanvragende bedrijf is kennelijk niet duidelijk genoeg geweest in het presenteren van de feiten. De subsidiegever zoekt naar een duiding van deze feiten om te komen tot een toe- of afwijzing. En als dit feitenvacuüm door beide partijen niet goed wordt opgelost, kunnen er misinterpretaties ontstaan die tot onterechte afwijzing van de subsidieaanvraag leiden. 

Als het bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing. Houd er rekening mee dat de rechter minder kaas heeft gegeten van de technische inhoud van een project dan de subsidiegever. Ook het begrip van de fijnste finesses van een subsidieregeling blijkt voor menig rechtbank toch nog wel eens lastig te zijn. Een rechtbank is echter wel heel goed in staat om fouten in de door de subsidiegever gevoerde procedure te herkennen. Het is daarom zaak dat u dit aspect zo goed mogelijk uiteenzet in het beroepschrift.
De statistiek voor wat betreft het winnen van een beroepszaak is niet zo gunstig. Bij de door subsidie-aanvragers verloren zaken zie je vaak dat de aanvrager inhoudelijk gezien misschien wel een pleitbaar standpunt heeft, maar zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de formele regels.

Hezelburcht Pienter subsidieadviesbureau heeft ervaring met het succesvol begeleiden van bezwaar- en beroepsprocedures tot en met de Raad van State. Deze trajecten worden meestal gedaan in samenwerking met een advocatenkantoor.
 

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid