OP-Zuid subsidieregeling

De OP-Zuid subsidieregeling is een Europees economisch stimuleringsprogramma voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Er is subsidie beschikbaar voor innovatieve ontwikkeling rond nieuwe producten, diensten, productieprocessen, het bevorderen van sociale innovatie en het inschakelen van externe kennis.


De OP-Zuid subsidieregeling is opgedeeld in een aantal prioriteiten. Met name prioriteit 1 (kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie) biedt subsidiekansen voor innovative ondernemers.
Hieronder vindt u de belangrijkste sporen van prioriteit 1.

- Het ontwikkelen van innovaties in producten, productieprocessen of diensten (alleen voor het MKB). Deze regeling staat alleen nog open voor bedrijven in Zeeland.
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000 per project. Samenwerking is niet vereist.

- Het in samenwerkingsverband ontwikkelen van innovaties in producten, productieprocessen of diensten. Deze regeling staat alleen nog open voor bedrijven in Zeeland.
De subsidie bedraagt 40 - 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 1.000.000 per project.

- Het inhuren van extern advies, ook voor uitbestede prototyping, (alleen voor het MKB).
Deze regeling staat uitsluitend open voor bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Limburg.
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000 per project.

- Het inzetten van kenniswerkers (alleen voor MKB).
Deze regeling staat alleen nog open voor bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Limburg.
De subsidie bedraagt 35% van de loonkosten tot maximaal € 30.000 per project.

- Het bevorderen van sociale innovatie (alleen voor het MKB)
Deze regeling staat alleen nog open voor bedrijven in Zeeland, West-Brabant en Limburg.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000 per project.

Let op: Bedrijven in Oost-Brabant kunnen voor alle sporen van prioriteit 1 (kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie) geen OP-Zuid subsidie meer aanvragen. Het budget is voor deze regio uitgeput.
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid