EIA subsidie - Energie Investeringsaftrek (EIA)

De EIA subsidie, Energie Investeringsaftrek, is een fiscale subsidie bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of toepassingen van duurzame energie in hun onderneming. 

 
Niet alle energiebesparende bedrijfsmiddelen zijn subsidiabel. Jaarlijks wordt een zogenoemde Energielijst gepubliceerd, waarop de EIA-waardige bedrijfsmiddelen stuk voor stuk worden genoemd. Ook voor 2018 is een "energielijst" gepubliceerd.
Populaire subsidiecategorieën zijn LED-verlichting, klimaatsystemen en airconditioning systemen o.b.v. warmtepomptechniek. 
Let op: Ook als u investeert in energiebesparende technieken die niet omschreven zijn op de energielijst is het vaak toch mogelijk EIA-subsidie aan te vragen. De investering moet dan wel voldoen aan een bepaalde energiebesparing per jaar. De adviseurs van Pienter zijn goed in staat een energiebesparingsberekening voor uw investering te maken om zo de energiebesparing per jaar te berekenen. 
 

Subsidie

Op grond van de EIA subsidieregeling kunnen ondernemingen een extra aftrek krijgen op de fiscale winst. Anders gezegd: Naast de gebruikelijke fiscale afschrijving mag in 2018 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen extra afgetrokken worden van de fiscale winst.
Bij een winstbelastingpercentage van 25% levert een EIA subsidie omgerekend naar een "normale" subsidie een subsidiebijdrage op van ca. 18% (subsidie equivalent).
Het budget van de EIA-regeling is in 2018 147 miljoen Euro.

Doordat de EIA subsidieregeling is ingebed in de fiscale wetgeving heeft de EIA subsidie een aantal bijzondere kenmerken:
• De EIA subsidie is alleen verrekenbaar als er fiscale winst is. 
• De EIA subsidie is alleen aan te vragen door ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
• Bij zogenoemde desinvestering binnen 5 jaar vervalt de subsidie geheel of ten dele.
 

Voorbeelden:

- LED-verlichting
- Airco installatie / klimaatsysteem o.b.v. warmtepomp
- HR-glas
- Systemen o.b.v. zonne-energie zoals zonnecollectoren en zonnepanelen
- Systeem voor benutting van afvalwarmte
- Isolatie van bestaande constructies (vloeren, daken, plafonds of wanden)
- Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)
- Energiezuinige koel- of vriesinstallaties
- Warmtekracht installatie gestookt met biomassa, bijvoorbeeld frituurvet
- HR-pomp voor centrale verwarming, airconditioning of tapwater (energielabel A)
- Besparingssystemen voor verlichting en klimaat (regelingen, sensoren)
- Windturbines
- Aardwarmtewinningssysteem t.b.v. het winnen van warmte uit diepe aardlagen
- Warmtewisselaar voor vrije koeling
- Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bedrijfsgebouwen of processen
- Etc.

Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor EIA subsidie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. >

Niet alleen investeringen in energiebesparende technieken komen in aanmerking voor subsidie (EIA subsidie), ook investeringen in milieuvriendelijke technieken kunnen in aanmerking komen voor subsidies. Lees meer >
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid