MIA / Vamil subsidie

Niet alleen investeringen in energiebesparende technieken kunnen in aanmerking komen voor subsidie (zie EIA-subsidieregeling), ook milieu-investeringen worden fiscaal gestimuleerd met de MIA / Vamil subsidieregeling. Ook voor 2017 is er een Milieulijst gepubliceerd.


Op het gebied van milieu investeringen zijn de Vamil regeling (vervroegde afschrijving van milieu-investeringen) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA subsidie) van belang. Beide regelingen gaan uit van de jaarlijks opnieuw gepubliceerde milieulijst. Op deze lijst staan vele bedrijfsmiddelen gedefinieerd die in aanmerking komen voor de ‘Vamil subsidie’ en/of de ‘MIA subsidie’.
Het budget voor de MIA bedraagt in 2017 €97 miljoen, voor de VAMIL is €40 miljoen beschikbaar.
 

Subsidie MIA

De MIA subsidieregeling biedt volgens een vergelijkbare manier, zoals beschreven bij de EIA-subsidieregeling, financieel voordeel; namelijk een extra belastingaftrek op de fiscale winst, die om te rekenen is naar een subsidievoordeel. De MIA kent verschillende percentages uiteenlopend van 13,5, 27 tot 36%. Welk percentage van kracht is hangt af van het type bedrijfsmiddel dat wordt aangeschaft.
 

Subsidie VAMIL

De ‘Vamil’-faciliteit geeft de mogelijkheid om 75% van de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die gepubliceerd zijn op de milieulijst volledig willekeurig, dus meestal vervroegd, af te schrijven. Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat, is er een serieus financieel voordeel te behalen. Dit voordeel bestaat uit een kwantificeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel.
 

Voorbeelden:

- Grijswater-recyclinginstallatie bestemd voor het hergebruiken van eigen zwembad-  of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing
- Regenwaterinstallatie voor het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere nietdrinkwaterdoeleinden
- Vegetatiedak (groendak) voor het afdekken en isoleren van dakconstructies
 bestaande uit waterkerende folie en vegetatie
- Gecontroleerde regenwateropslag op platte daken, bestaande uit
 waterabsorberende materialen en een sensorgestuurde afsluitklep
- Waterbesparende installaties
- Installaties voor het terugwinnen van grondstoffen uit restafval of afvalwater
- Halogeenvrij koelsysteem
- Vervanging van asbesthoudende daken
- Geluidsarme ventilator
- Elektrische of Hybride voertuigen
- Etc.


Meer informatie MIA subsidie elektrische en hybride auto's?
Voor meer informatie m.b.t. subsidie op hybride en elektrische voertuigen klikt u hier >

Meer informatie over  de MIA / Vamil subsidieregeling?
Voor meer informatie over de MIA / Vamil subsidie kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de adviseurs van Hezelburcht Pienter >

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid