SDE+ Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking

Omdat de productie van duurzame energie nog niet altijd rendabel is, subsidieert de SDE+ subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken door middel van een langdurige exploitatiesubsidie. 


De SDE+ heeft een voorjaars- en najaarsronde. De voorjaarsronde van de SDE+ 2018 is geopend van 13 maart tot 5 april 2018 en heeft een budget van 6 miljard Euro.
De ervaring leert dat deze regeling, direct na openstelling, snel overtekend is. Op tijd (kunnen) indienen is daarom bepalend voor het succes van de aanvraag.


Hoe werkt de SDE subsidieregeling?

De SDE+ subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie.


SDE+ 2018

De SDE+ regeling zal in rondes en in fases worden opengesteld. Totaal zijn er in 2018 twee rondes; één in het voorjaar en één in het najaar. Elke ronde kent 3 fases. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding dan aanvragers in latere fasen. In 2018 loopt het subsidiebedrag in fases op tot maximaal € 0,13 per kWh (kilowattuur).
N.B. De productiegegevens van alle categorieën hernieuwbare energie weergegeven in kWh.
De hoogte van de subsidie hangt af van de geproduceerde kiloWattuur energie, de technologie waarin geïnvesteerd wordt en in welke fase de aanvraag wordt indiend. Echter, iemand die in de eerste fase SDE+ subsidie aanvraagt (en dus minder vergoeding krijgt) heeft meer kans dat er genoeg budget beschikbaar is.

Voorbeelden
- Zonnepanelen (Fotovoltaïsche zonne-energie / zon-pv)
- Zonnecollectoren (zonthermie)
- Windenergie-installaties
- Waterkrachtinstallaties
- Biomassa: hernieuwbare warmte en WKK (mestvergisting, allesvergisting, thermische conversie, AWZI, RWZI, e.a.)
- Geothermie

 

Meer subsidies t.b.v. duurzame energie vindt u hier >
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid