Eurostars

Het doel van deze subsidieregeling is marktgerichte R&D projecten te financieren, waarin het MKB een belangrijke rol speelt. Deze subsidieregeling is speciaal bedoeld voor high-tech MKB-bedrijven. Dit zijn bedrijven die minimaal 10% van hun omzet of fte's besteden aan R&D.


Het subsidieprogramma betreft het eerste Europese subsidieprogramma specifiek gericht op MKB-bedrijven. De deelname staat open voor internationale samenwerkingsverbanden waarbij de coördinatie in handen is van een MKB-onderneming. In een samenwerkingsverband kunnen ook niet-high-tech MKB-bedrijven deelnemen zoals grote bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra. Echter, de penvoerder moet een high-tech MKB-bedrijf zijn. Aanvullende voorwaarde is dat de deelnemende High-Tech MKB-bedrijven tenminste 50% van de R&D-kosten voor hun rekening nemen én dat aan het project tenminste twee partijen uit verschillende 'Eurostars' landen mee doen.

Subsidie

Subsidie is te verkrijgen voor marktgeoriënteerd onderzoek met een maximale duur van 3 jaar, gericht op onderzoek en ontwikkeling met een hoog risico. De projecten worden beoordeeld aan de hand van drie criteria: technologische innovatie, economisch perspectief en projectmanagement.

De subsidie bedraagt maximaal € 500.000:
- 35% van de projectkosten voor industrieel onderzoek (45% voor MKB-bedrijven);
- 25% van de projectkosten voor experimentele ontwikkeling (35% voor MKB-bedrijven).

Tot de projectkosten worden o.a. gerekend: Loonkosten, kosten van de aanschaf én het gebruik van machines en apparatuur, kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, aan derden verschuldigde kosten, kennisoverdracht e.d.

Een beperkt aantal (Europese) landen doen mee aan deze regeling. Voor het aanvragen van subsidies en informatie over de aanvullende voorwaarden voor het Eurostars subsidieprogramma kunt u contact opnemen met één van onze subsidieadviseurs.

De sluitingsdatum voor nieuwe projecten is 24 maart 2011.
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid