Innovatiefonds MKB+

Het Innovatiefonds beoogt meer durfkapitaal voor het MKB om ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele producten, diensten en processen. De focus bij het Innovatiefonds ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct. Het kabinet trekt tot 2015 ruim € 500 miljoen uit voor deze regeling. 

Het Innovatiefonds MKB+ bestaat uit drie onderdelen:
1. Innovatiekredieten, die rechtstreeks aan ondernemingen worden verstrekt;
2. SEED Capital (lening aan investeringsfondsen), risicokapitaal dat via investeringsfondsen bij ondernemingen terecht komt;
3. Fund-of-Funds, dat de toegang tot de risicokapitaalmarkt verbetert. Dit onderdeel is echter nog in ontwikkeling. Houd hiervoor ook onze nieuwsberichten in de gaten.

Voorwaarde aan deelname is dat de ondernemer en investeerder de financiering terugbetalen als het product of de dienst succesvol op de markt is gebracht. Het Innovatiefonds MKB+ kan deze innovatie-euro’s vervolgens opnieuw besteden om andere ondernemers van krediet voorzien. Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Innovatiefonds MKB+.

1. Innovatiekrediet
Innovatiekrediet is bedoeld voor zowel innovatieve MKB bedrijven als MKB+ bedrijven. MKB+ bedrijven zijn bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
Voor MKB bedrijven kan 35% van de ontwikkelingskosten van een project (eigen loonkosten, materialen, uitbestedingkosten, kosten octrooiaanvragen) worden gefinancierd. Voor MKB+ bedrijven kan 25% van de ontwikkelingskosten van een project worden gefinancierd.
Zowel starters als gevestigde mkb'ers kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is een regeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie die wordt uitgevoerd door NL Innovatie.

Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet omgezet in een subsidie. Indien het project slaagt dan moet de lening inclusief opgebouwde rente binnen zes jaar worden terugbetaald.

2. SEED Capital-regeling: lening aan participatiefondsen
De SEED Capital (SEED-faciliteit) geeft investeerders de kans om te investeren in technostarters en creatieve starters en waarbij u het risico spreidt met Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voor een lening via de SEED Capital-regeling geldt een soepele terugbetalings-regeling:
- Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend.
- Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken haar investering eruit heeft gehaald.
- Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80%-20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Voor een overzicht van SEED-fondsen kunt u terecht bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl).

3. Fund-to-Fund
Dit onderdeel is nog in ontwikkeling. Houd ook de nieuwsberichten in de gaten.

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid