RDA subsidie - Research & Development Aftrek

Naast de WBSO en de Innovatiebox is er de RDA subsidieregeling, een derde fiscale subsidie die zorgt voor lastenverlichting voor innovatieve ondernemers. De RDA subsidie is een extra aftrek op de fiscale winst en is nauw verbonden met de WBSO subsidieaanvraag. Bedrijven die gebruik maken van de WBSO subsidieregeling kunnen gebruik maken van de RDA subsidie.


 

Let op: vanaf 1 januari 2016 kunt u geen RDA-subsidie meer aanvragen. De RDA subsidieregeling is opgegaan in de WBSO subsidieregeling.De RDA subsidie

De RDA subsidie is een extra aftrek op de winstbelasting (inkomsten belasting/vennootschapsbelasting). Het voordeel van de RDA subsidieregeling is dus afhankelijk van het winstbelasting-percentage. Bij een winstbelastingpercentage van 25% zal de RDA subsidie (in 2015) een netto voordeel opleveren van 15%. Omgerekend naar een normale subsidie (bruto) is dit een voordeel van 20%.


Het bepalen van het bedrag dat in aanmerking komt voor RDA-subsidie is afhankelijk van een aantal factoren. Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) hanteert twee methoden om het bedrag dat in aanmerking komt voor de RDA subsidie te bepalen:
 

RDA Methode 1. Een vast bedrag per uur (forfaitair).

Dit is voor bedrijven waarbij de goedgekeurde WBSO-uren niet meer dan 150 uur per maand bedragen. Deze grens geldt per afzonderlijke aanvrager, per aanvraagperiode.

Subsidie:
Het bedrag dat in aanmerking komt voor de RDA subsidie wordt bepaald door het aantal goedgekeurde WBSO uren te vermenigvuldigen met € 15. In 2015 mag 60% van dit bedrag extra worden afgetrokken van de fiscale winst.
Als wordt verwacht dat de kosten/uitgaven t.b.v. de WBSO-projecten hoger zijn dan € 50.000 wordt (op verzoek) het RDA subsidiebedrag berekend o.b.v. de geschatte kosten en uitgaven.
Rekenvoorbeeld >


RDA Methode 2. Op basis van geschatte kosten/uitgaven.

Dit is voor bedrijven met meer dan 150 goedgekeurde WBSO uren per maand.
Alle niet-loonkosten én uitgaven voor bedrijfsmiddelen die direct toerekenbaar zijn aan WBSO-projecten komen in aanmerking voor RDA-subsidie.

Subsidie:
De RDA subsidie bestaat uit een extra aftrek van de fiscale winst ter grootte van 60% van de R&D-kosten en -uitgaven.
Voor uitgaven voor bedrijfsmiddelen van boven de € 1.000.000 geldt dat deze jaarlijks voor 1/5 deel in aanmerking mogen worden genomen voor de RDA subsidie.
Rekenvoorbeeld >


Kosten/uitgaven die zich kunnen kwalificeren voor de RDA-subsidie zijn:
- Aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches.
- Kosten voor het laten vervaardigen van prototypes zonder productieve of commerciële eindbestemming door derden.
- Aanschaf van licenties voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools die noodzakelijk zijn in het kader van het WBSO-project.
- Kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes.
- Kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn voor het WBSO project.
- (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten direct en uitsluitend dienstbaar aan WBSO werkzaamheden.
- Apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor het kunnen vervaardigen van modellen, proefbatches of prototypen zonder commerciële eindbestemming.
- ICT middelen specifiek bedoeld voor WBSO-werkzaamheden.

Uitgesloten kosten/uitgaven van de RDA subsidieregeling zijn:
- Kosten van uitbesteed onderzoek.
- Loonkosten. Dit geldt ook voor kosten t.b.v. de inhuur van arbeid.
- Financieringskosten.
- Afschrijvingskosten.
- Kosten ten behoeve van grondverwerving of grondverbetering.
- Overhead kosten voor zover niet direct en uitsluitend dienstbaar aan R&D.
- Licenties voor softwarepakketten die voor algemeen bedrijfsgebruik zijn bedoeld.
- Kosten voor opleidingen of beurs- en congresbezoeken.
- Uitgaven ten behoeve van investeringen die in aanmerking komen voor Energie- en of Milieu-investeringen (EIA subsidie of MIA subsidie).
- Uitgaven die voortvloeien uit de uitkomsten van een technisch onderzoeksproject.
- Uitgaven aan algemeen inzetbare ICT-middelen
- Uitgaven aan apparatuur/faciliteiten t.b.v. door derden te verrichten S&O.

Na afloop van het kalenderjaar moeten de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgaven van R&D gemeld worden. Bedrijven die RDA-subsidie hebben ontvangen o.b.v. een vast bedrag per uur hoeven uitsluitend de werkelijk gerealiseerde WBSO-uren door te geven.

Voor meer informatie over de RDA subsidieregeling kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze adviseurs. Contact met Hezelburcht Pienter >
 

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid