Subsidieregeling Praktijkleren

Biedt u als werkgever praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan? Dan is de subsidieregeling praktijkleren interessant voor u!


Wat is de subsidieregeling Praktijkleren?

De subsidieregeling Praktijkleren geldt vanaf 1 januari 2014 en vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs (WVA onderwijs). De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de student of leerling.
Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) jaarlijks € 205 miljoen subsidie beschikbaar.

De subsidieregeling praktijkleren richt zich op een viertal doelgroepen. Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor:
1. vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen.
2. mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen.
3. hbo-studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd).
4. promovendi en toio’s (technisch ontwerper in opleiding) die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).
 

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerwerkplaats per studiejaar.
De budgetten voor 2016 voor de verschillende doelgroepen lopen nogal uiteen. De budgetten zijn:
vmbo: € 1,4 miljoen,
mbo: € 188,9 miljoen,
hbo: € 8 miljoen,
promovendi en toio’s: € 6,7 miljoen.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren geldt een aantal belangrijke voorwaarden, zoals:
- het moet een volledig onderwijsprogramma zijn dat recht geeft op een erkend (kwalificerend) diploma op mbo of hbo niveau,
- de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho),
- er is een praktijkleerovereenkomst,
- mbo-BBL opleidingen moeten voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd),
- de werkgever is een erkend leerbedrijf,
- de promovendus of technisch ontwerper in opleiding (toio) moet het onderzoek doen in opdracht van een private rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf) waarbij deze rechtspersoon de loonkosten van de onderzoeker financiert, voor zover de onderzoeker niet in dienst is van deze rechtspersoon.
 

Wanneer aanvragen?

De subsidie Praktijkleren kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarop de praktijkleerplaats betrekking heeft. De subsidieaanvraag Praktijkleren kan vanaf juni tot en met 15 september 2017 worden ingediend.
Binnen 13 weken na 15 september zal de minister besluiten op alle ingediende aanvragen.

Wilt u gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren of wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met de adviseurs van Pienter
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid