MIT subsidieregeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

De MIT subsidieregeling is bedoeld om innovatieve mkb’s te laten profiteren van het topsectorenbeleid.  Binnen de verschillende topsectoren (9 stuks) heeft de overheid verschillende thema’s vastgelegd die zij belangrijk vindt voor de innovatie-agenda van Nederland. Wanneer mkb’s samenwerken aan innovatieve projecten die passen binnen één van deze thema’s, kunnen zij gebruikmaken van MIT-subsidie. In 2016 is 55 miljoen Euro beschikbaar. Zo worden bijvoorbeeld kennisvouchers beschikbaar gesteld, of kan men deelnemen aan R&D-samenwerkingsprojecten.


De MIT-regeling wordt in zg. “calls” opengesteld voor aanvragen. Een mkb-ondernemer kan 1 aanvraag indienen per kalenderjaar. Het is dus belangrijk vooraf te bepalen voor welke topsector en voor welk subsidie-instrument een aanvraag wordt ingediend.

De MIT subsidie-instrumenten
De MIT subsidieregeling kent de volgende subsidie-instrumenten:
- MIT-haalbaarheidsstudies.
- MIT-kennisvouchers.
- Inhuren van hooggekwalificeerd personeel.
- MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

MIT-haalbaarheidsstudies 
Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Een MIT haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse.
Hoeveel subsidie? De subsidie op MIT haalbaarheidsstudies bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 50.000 (subsidie) per haalbaarheidsstudie.

MIT-kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher wordt aan een MKB-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. De voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling.
Hoeveel subsidie? De kennisvoucher heeft een waarde van 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3.750 (subsidie).

Hooggekwalificeerd personeel
Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-ondernemer bij wie een onderzoeksorganisatie of grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd.
Hoeveel subsidie? Aan een MKB-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één jaar subsidie verleend, waarbij 50% van de kosten worden vergoed tot een maximum van € 50.000 (subsidie).

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D samenwerkingsverband dat een R&D samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkelingen (of een combinatie hiervan) dat voor gezamelijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D samenwerkingsverband.
Hoeveel subsidie? De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag per deelnemer van € 100.000 (subsidie).

Welke Topsectoren zijn er en wat zijn hun thema's? Lees meer >

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid