Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid

Wilt u verbeteringen doorvoeren in uw bedrijfsorganisatie en kosten reduceren? Wilt u uw medewerkers langer en productiever aan het werk houden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen.

Met de Subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid kunt u met 50% subsidie een adviestraject laten uitvoeren door een extern adviseur met als doel werknemers nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk te houden.


Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele projectkosten met een maximum bedrag van € 10.000 subsidie per aanvrager. Indien meerdere bedrijven in uw groep actief zijn, zijn dus ook meerdere aanvragen mogelijk. De tijdsinzet van de adviseur is subsidiabel tot maximaal € 100 per uur.
Het huidige subsidiebudget is € 22 miljoen.


Wat komt in aanmerking?

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:
A. Bedrijfs- of organisatiescan
B. Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
C. Gezond en veilig werken
D. Leercultuur voor werknemers
E. Aanpassen organisatie van het werk
F. Interne en externe mobiliteit (bijvoorbeeld: periodieke taakwisseling)
G. Flexibele werkcultuur (bijvoorbeeld: flexibele werktijden of thuiswerken)
H. Arbeidstijdenmanagement


Wanneer indienen?

De indieningsdatum is 19 oktober 2015.


Meer info over ESF Duurzame Inzetbaarheid?

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid