ISDE 2017: subsidie voor kleinschalige duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken een subsidie krijgen voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

 
De subsidie voor investering in duurzame energie komt voort uit het Nederlandse energieakkoord van 2013 en is hoofdzakelijk bedoeld voor de investering in kleine apparaten. Dit zijn dus investeringen die vaak te klein zijn om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidieregeling.
 

Welke apparaten komen in aanmerking?

Pelletkachels
Voorwaarde: Vermogen tussen de 5 en 500 kilowatt.
Subsidie: €50 per kW vermogen, met een minimum van €500.

Biomassaketels
Voorwaarde: vermogen tussen 5 kW en 500 kW en een minimaal warmterendement van 89% op nominaal vermogen.
Subsidie:
- t/m 40 kW: €2.500
-vanaf 40 kW: €2.500 vermeerderd met €110 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.

Zonneboilers
Voorwaarde: totale apertuuroppervlakte maximaal 200 m2
Subsidie:
- €0,75 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
- Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie €0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Warmtepompen
Voorwaarde: vermogen van ten hoogste 70 kW
Subsidie:
- tot 3,5 kW: €1.000
- van 3,5 kW tot en met 10 kW: €2.000
- van meer dan 10 kW: €2.000, vermeerderd met €100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
 

Voorwaarden

- Voor particulieren geldt dat binnen zes maanden na installatie van het apparaat een subsidieaanvraag moet zijn ingediend.
- Voor zakelijke gebruikers geldt dat nog geen koopovereenkomst  aangegaan mag zijn wanneer de subsidie wordt aangevraagd. De verplichtingen (koopovereenkomst) mogen pas aan worden gegaan nadat de subsidie-verstrekkende instantie (RVO)  goedkeuring heeft verleend.
 

Wanneer aanvragen?

Subsidie aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
In 2017 is € 70 miljoen beschikbaar voor deze subsidie.
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid