MIT zuid 2016

De MIT zuid 2016 subsidieregeling (subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland) is een Europees economisch stimuleringsprogramma voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
De subsidie wordt verstrekt voor het inwinnen van innovatieadvies, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.


In totaal wordt ruim € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten van het Zuid-Nederlandse MKB. Dit is 18% meer dan in 2015.
Subsidieaanvragen voor MIT Zuid 2016 moeten aansluiten bij de 7 sectoren uit het landelijke Topsectorenbeleid waar Zuid-Nederland op wil excelleren.


Voor wie?

Het MIT Zuid 2016 is gericht op het innovatieve MKB.
Individuele MKB-bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor de innovatieadviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. In het kader van de R&D samenwerkingsprojecten kunnen samenwerkingsverbanden aanvragen, die bestaan uit minimaal twee MKB-ondernemingen.


Hoeveel subsidie?

Innovatieadviesproject:
De subsidie voor het verkrijgen van een Innovatieadviesdienst bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.
 
Haalbaarheidsproject:
De subsidie voor het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000.
 
R&D samenwerkingsproject:
De subsidie voor een R&D samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000 per aanvraag. Per deelnemer aan het samenwerkingsverband wordt ten minste € 25.000 en ten hoogste € 100.000 aan subsidie verstrekt.


Wanneer indienen?

De openstellingen voor de MIT zuid 2016 zijn:
- Voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei t/m 1 september 2016 op basis van first come first serve;
- Voor ‘R&D samenwerking’ van 5 juli t/m 1 september 2016 op basis van tendering.
Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid