Subsidienieuws

Maart 2018 - Omissie in overgangsrecht Innovatiebox per maart 2018 hersteld
Staatssecretaris Snel van Financiën heeft laten weten dat een omissie in de Innovatiebox wordt hersteld: Per 1 maart 2018 wordt het effectieve tarief van de Innovatiebox van 7 procent ook toegepast op voordelen op immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016. Hiermee wordt het verschil opgeheven dat sinds 1 januari 2018 is ontstaan tussen de voordelen uit deze, onder overgangsrecht vallende, immateriële activa en de andere immateriële activa die onder de Innovatiebox vallen.

Achtergrond: Per 1 januari 2018 is het effectieve tarief van de Innovatiebox verhoogd van 5 naar 7 procent. Deze verhoging zou gelden voor alle immateriële activa die toegang hebben tot de Innovatiebox. Door een omissie in het Belastingplan 2018 is dat voor immateriële activa die onder het hierna genoemde overgangsrecht vallen niet gebeurd. Het gaat om het overgangsrecht voor immateriële activa die uiterlijk op 30 juni 2016 zijn voortgebracht en waarvoor is gekozen voor toepassing van de Innovatiebox. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot en met 30 juni 2021 en voorziet erin dat de Innovatiebox, zoals die gold op 31 december 2016, van toepassing blijft op die immateriële activa.
Voor de voordelen uit de immateriële activa die onder het overgangsrecht vallen en die vanaf 1 maart 2018 worden behaald, geldt vanaf 1 maart 2018 dus ook het effectieve tarief van 7 procent.

Bron: www.rijksoverheid.nl


januari 2018 - Pienter overgenomen door Hezelburcht
We zijn verheugd te kunnen melden dat Pienter Subsidieverwerving vanaf 1 januari 2018 onderdeel is geworden van Hezelburcht Subsidieadviesbureau. De locatie van Pienter in Apeldoorn wordt toegevoegd als nieuwe Hezelburcht vestiging, vanaf 15 januari onder de naam Hezelburcht Pienter. Vanuit Apeldoorn zullen we met hetzelfde team, versterkt met de expertise van de Hezelburcht organisatie, de subsidiebelangen van onze klanten blijven behartigen.
 
Acquisition of Pienter by Hezelburcht group
We are proud to announce that, as from January 1st, Pienter Subsidieverwerving has become part of the Hezelburcht organisation. Hezelburcht is a leading Dutch consultancy firm in the field of subsidies and corporate finance with office locations, apart from Apeldoorn, in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen, Eindhoven and Brussels. As from today, our new business name is Hezelburcht Pienter. With the same team, we'll continue to take care of our clients' subsidy interests.
 


29 december 2017 – MIA/VAMIL 2018
De milieulijst 2018 t.b.v. de MIA/Vamil subsidieregeling voor 2018 is bekend gemaakt. Het budget voor MIA bedraagt voor 2018 € 99 miljoen. Voor Vamil is in 2018 € 40 miljoen beschikbaar.
De opvallendste wijzigingen in de lijst zijn:
- Er is een nieuw thema op de Milieulijst t.b.v. het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie (Carbon2Chem).
- Nieuw voor boeren en tuinders op de lijst is het gebruik van CO2 als grondstof in de tuinbouw,
maatregelen tegen erfafspoeling, een gesloten systeem om machines schoon te maken of het schoonhouden van verharde veepaden.  Het hierbij behorende certificaat “maatlast Schoon Erf” is een vereiste voor het gebruik maken van de  fiscale voordelen MIA en Vamil
- Ondernemers die investeren in volledig elektrische auto’s kunnen ook in 2018 rekenen op MIAVamil-steun. Nieuw is de mogelijkheid investeringen in schoner rijden met bestaande auto's te melden (A 3160 en A 3194). Ook lithiumhoudende accu’s voor vaartuigen (A 3310) komen in 2018 in aanmerking.
- M.b.t. duurzaam bouwen: Voor gebouwen met groenverklaring volgens de Regeling Groenprojecten (D 6110 tot en met E 6113) kan in 2018 maximaal het in de groenverklaring vastgestelde projectvermogen gemeld worden voor MIAVamil.
Voor gebouwen met BREEAM, GPR of LEED BD+C geldt voortaan de aanvullende eis dat ze moeten voldoen aan de isolatie-eisen voor de industriefunctie zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012.

Bron: RVO.nl


28 december 2017 – De Energie-investeringsaftrek 2018
De Energielijst 2018 is vandaag gepubliceerd. Het subsidiebudget voor 2018 daalt t.o.v. 2017 licht, van €166 miljoen naar €147 miljoen. Het aftrekpercentage daalt van 55% in 2017 naar 54,5% in 2018.
Een belangrijke wijziging op de energielijst 2018 is de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energiebalancering. De stimulering wordt gericht op de opslag van elektriciteit in batterijen, toepassingen op het gebied van power-to-gas, power-to-heat en smart grid.

Overige opvallende wijzigingen in de lijst:
- De specifieke lichtstroom van een LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen. In 2017 was dit nog 120 lm/W;
- De eis t.a.v. de COP-waarde voor airco-systemen o.b.v. warmtepomptechniek is gewijzigd van 4 naar 4.4.
- Daarnaast is een aftopping toegevoegd voor de warmtepomp en het bijbehorende verwarmingsnet. Het maximumbedrag dat voor de warmtepomp inclusief verwarmingsnet inaanmerking komt bedraagt € 1.000 per geïnstalleerde kW van het nominaal thermisch vermogen van de buitenunit.
- Voor investeringen die in de generieke categorie vallen: De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar primair aardgasgebruik (Nm3 aardgas equivalent) is aagepast van 0,26 naar 0,22. Dit leidt er toe dat een investering in de vervanging van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking zal komen.
- De omschrijving koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht is opgesplitst in systemen met een luchtdebiet tot 3.000 m3  per uur en systemen groter dan 3.000 m3 per uur. De technische eisen zijn per systeem afwijkend.
- De toepassing van LED-verlichting in nieuwe bedrijfsgebouwen is inmiddels gangbaar geworden.
EIA op LED-verlichting anders dan LED-buizen is vanaf 2018 alleen nog beschikbaar voor toepassing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen.

Bron: RVO.nl


6 oktober 2017 - Staatssecretaris honoreert WOB-verzoek inzake innovatiebox
De Staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van een WOB-verzoek 43 documenten openbaar gemaakt die betrekking hebben op de innovatiebox. Er werd verzocht om informatie over de toepassing door de Belastingdienst van de fiscale regels die betrekking hebben op de innovatiebox. Het WOB-verzoek betrof de openbaarmaking van documenten uit de afgelopen vijf jaar.

De openbaar gemaakte documenten hebben op:
1. De toetsingskaders bij het van toepassing verklaren van de innovatiebox.
2. De toetsingskaders bij het vaststellen van het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan speur- en ontwikkelingswerk.
3. De criteria die van belang zijn bij de toerekening van een percentage van de winst aan speur- en ontwikkelingswerk en in welke mate zij van belang worden geacht.
4. Het (interne) beleid c.q. de nadere uitvoeringsregels c.q. de uitleg van de Belastingdienst met betrekking tot toepassing van de innovatiebox.
5. Instructies, handvatten, standpuntbepalingen en inlichtingen van kennisgroepen, coördinatiegroepen e.d. van de Belastingdienst binnen deze groepen en daarbuiten.
 
De gepubliceerde stukken naar aanleiding van het Wob-verzoek kunt u hier vinden.

Bron: www.rijksoverheid.nl


5 oktober 2017 - WBSO-voordeel daalt licht in 2018
Minister Kamp heeft in een brief aan de Kamer aangekondigd dat de percentages van de WBSO voor 2018 zullen wijzigen. In november zal het (nieuwe) kabinet de parameters voor de WBSO 2018 definitief vaststellen.
De reden voor de voorgenomen WBSO-budgetverlaging is dat er over het jaar 2016 een overrealisatie is geweest van het WBSO-budget. De overrealisatie wordt gecompenseerd met het budget van twee jaar later. Dit heeft tot gevolg dat de percentages van de WBSO worden aangepast aan het verlaagde budget van 1.163 miljoen euro voor 2018: Het tarief van de eerste WBSO-schijf zal dalen van 32% naar 31% en de tweede schijf zal dalen van 16% naar 14%. De percentages voor starters en de schijfgrens van 350.000 euro blijven ongewijzigd.
In november zal het (nieuwe) kabinet de parameters voor de WBSO 2018 definitief vaststellen. Voor meer informatie over de WBSO subsidieregeling, klik hier >

22 augustus 2017 - Laatste mogelijkheid om WBSO aan te vragen voor 2017
Heeft uw onderneming medewerkers in dienst en wilt u in 2017 nog een WBSO-aanvraag indienen? Als u dit jaar nog gebruik wilt maken van deze fiscale regeling, moet u voor 1 september uw projecten aanmelden bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
Voor zelfstandigen geldt dat ze tot uiterlijk 30 september een WBSO-aanvraag kunnen indienen voor hun eigen S&O-werkzaamheden.
Let op: er mag voor deze maanden (oktober t/m december 2017) nog niet eerder een aanvraag zijn ingediend.


6 juli 2017 - Openstelling SDE najaarsronde is bekend
De openstelling van de najaarsronde van de SDE+ is bekend. Van 3 tot 26 oktober staat de regeling open voor het indienen van aanvragen. Het budget voor deze ronde is 6 miljard euro.
Belangrijkste wijziging voor deze najaarsronde is voor categorie zonne-energie (zon-PV).

Het maximale subsidiebedrag voor zon-pv projecten is deze ronde verder verlaagd van € 0,125/kWh naar € 0,117/kWh. Daarnaast is besloten dat kleinschalige zonne-energie-projecten (kleiner dan 1 MW) binnen anderhalf jaar in plaats van drie jaar gerealiseerd moeten worden.
Nu is het ideale moment te starten met het voorbereiden van uw subsidieaanvraag. De SDE experts van Pienter helpen u graag verder. Door onze jarenlange ervaring met de regeling kunnen we de SDE subsidieaanvraag op het juiste, strategische moment in dienen.

Bron: RVO


30 december 2016 - EIA 2017
De Energielijst 2017 is gepubliceerd. Voor 2017 stijgt het EIA-subsidiebudget van € 161 miljoen naar € 166 miljoen. Het aftrekpercentage daalt van 58% in 2016 naar 55,5% in 2017. De opvallendste wijzigingen in de lijst:
- Een brede verruiming van de besparingsnormen, die met name gunstig is voor energiebesparing bij het midden- en grootbedrijf;
- Een andere opvallende wijziging is dat voor LED-verlichting het maximum investeringsbedrag dat voor EIA in aanmerking komt is gemaximeerd. Het maximumbedrag dat in aanmerking komt bedraagt € 25 per 1000 lumen door de armatuur gegenereerde lichtstroom;
- De specifieke lichtstroom van een LED-buis dient ten minste 120 lm/W te bedragen. In 2016 was dit nog 110 lm/W;
- Zonnecollectoren met een totale apertuuroppervlakte van minder dan 200 m² komen in aanmerking voor EIA, in 2016 was dit 100 m²;
- Nieuw in 2017: Immersiekoeling voor dataservers door middel van natuurlijke convectie;
- Nieuw in 2017: Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren;
- Nieuw in 2017: UV-A LED-drooginstallatie;
- Nieuw in 2017:  Meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen.

Bron: RVO.nl


29 december 2016 - MIA Vamil 2017
In de Staatscourant is vandaag de Milieulijst 2017 gepubliceerd. Hieronder enkele opvallende wijzigingen in de lijst:
- Nieuw op de Milieulijst 2017 zijn de elektrische bestelauto en de elektrische bus;
- Naast code voor duurzaam beton en duurzame bitumen dakbedekking zijn waterdoorlatend straatwerk met drainvoegen en douchesystemen met waterrecycling nieuw op de lijst;
- Het MIA-voordeel voor duurzame gebouwen volgens certificeringsschema’s BREEAM-NL, GPR Gebouw en LEED BD+C is verlaagd;
- Code E 6117 Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL is vervallen;
- Code E 612 2Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2 is ook vervallen;
- In de lijst zijn vier scheidingstechnieken met veelbelovende circulaire effecten opgenomen, zoals Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR), magnetische dichtheidsscheiding (MDS), Scheidingsinstallatie voor non ferro metalen en RVS op basis van inductie en sorteerinstallatie met robots;
- Met code C 6311 voor duurzaam beton sluit MIAVamil aan bij de Green Deal Verduurzaming Betonketen. Ook de opname van code A 6312 voor duurzame dakbedekking richt zich op stimulering van de inzet van gerecycled materiaal.

Bron: Staatscourant d.d. 29 december 20161 december 2016 – Hoog budget voor de SDE+ 2017
Minister Kamp heeft met een kamerbrief bekend gemaakt dat het kabinet volgend jaar voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) €12 miljard vrijmaakt. Met dit zeer hoge subsidiebudget laat het kabinet zien dat het de klimaatdoelstellingen serieus neemt.
De reden van de verhoging van het budget is dat in zowel de voorjaarsronde van 2016 (budget €4 miljard) als de najaarsronde 2016 (budget €5 miljard) het budget meer dan twee keer overtekend was.
Voor 2017 zal de SDE wederom twee openstellingen hebben; in het voorjaar en het najaar. Beide openstellingen zullen een budget hebben van €6 miljard.
Verwacht wordt dat de SDE subsidieregeling opengaat op 7 maart 2017. De voorjaarsronde zal, 3 fases kennen. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding dan aanvragers in latere fasen. In 2017 loopt het subsidiebedrag in fases op tot maximaal €0,13 per kWh (kilowattuur).
Aanvragers die in de eerste fase SDE+ subsidie aanvragen (en dus minder vergoeding krijgen) hebben meer kans dat er nog genoeg budget beschikbaar is.
 
Bron: Kamerbrief Openstelling van de SDE+ in 2017, 30 november 2016


28 november 2016 – energiezuinige kantoren vanaf 2023
Vanaf 2023 moeten kantoren energiezuinig zijn. Ze dienen dan een energielabel A, B of hoogstens C te hebben. Naar verwachting levert de maatregel vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. Dit schreef minister Stef Blok maandag aan de Tweede Kamer.
Kantoren met een energielabel D tot en met G mogen vanaf 2023 ook niet meer worden gebruikt.
Kantooreigenaren met een slechter energielabel (D tot en met G) moeten voor die tijd hun kantoor energiezuiniger maken. Kantoren met een label D, E of F kunnen volgens Blok zonder bouwkundige ingrepen worden aangepast om label C te halen. Renovaties aan installaties zoals verlichting, zijn vaak al voldoende. Om dit doel te bereiken moeten kantooreigenaren volgens minister Blok eenmalig 860 miljoen euro investeren.
Er geldt een uitzondering voor heel kleine kantoren en monumentale panden.

Bron: Kamerbrief Energiebesparing gebouwde omgeving, 28 november 2016


26 september 2016 - Belastingplan 2017: goed nieuws voor startende innovatieve ondernemers
Dga’s van startende innovatieve bedrijven zijn onder bepaalde voorwaarden niet langer verplicht om een salaris van ten minste €44.000 uit hun bv te halen. Vanaf 2017 kunnen zijn volstaan met het wettelijk minimum loon, ca. € 20.000. De maatregel is bedoeld om start-ups te stimuleren.
Voor beginnende ondernemers van wie het bedrijf weinig of geen winst maakt, is het lastig de dga een ‘gebruikelijk loon’ te verschaffen. Wel kan in overleg  met de Belastingdienst een lager loon worden vastgesteld. Maar dat ervaren de startende ondernemers als tijdrovend.

Het gebruikelijke loon kan vanaf 2017, zonder tussenkomst van de Belastingdienst worden verlaagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet voor het bedrijf van de dga wel een S&O-verklaring voor starters zijn afgegeven.
De verlaging van het gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups geldt voorlopig tot en met 2021. Na drie jaar wordt de versoepeling geëvalueerd.

Bron: Het Financieele Dagblad, 24 september 2016


21 september 2016 – meer budget voor de EIA-subsidieregeling in 2017
Het kabinet maakt in lijn met de doelen van het Energieakkoord werk van het verminderen van de C02-uitstoot. Om energiebesparing in de energie-intensieve industrie extra te stimuleren, maakt het kabinet geld vrij om de Energie-investeringsaftrek (EIA) te verruimen. Dit, door bijvoorbeeld investeringen met een langere terugverdientijd (12 jaar in plaats van 8 jaar) in aanmerking te laten komen voor de EIA. Hiervoor worden onder andere de besparingsnormen in de Energie-investeringsaftrek (EIA) verruimd ten gunste van industriële bedrijven.
De exacte invulling van de Energie-investeringsaftrek wordt later dit jaar bekend gemaakt. 

In 2017 wordt eenmalig € 15 miljoen toegevoegd aan het EIA-budget, waarmee het totale budget op € 176 miljoen uitkomt. 

Bron: Miljoenennota 2017


20 september 2016 - WBSO 2017
Vandaag, op Prinsjesdag, zijn de kabinetsplannen voor 2017 gepubliceerd. De belangrijkste punten voor de WBSO zijn:
- De percentages van de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) voor 2017 blijven ongewijzigd ten opzichte van 2016. Dit wil zeggen dat ook in 2017 de WBSO subsidie bestaat uit een bijdrage van 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het meerdere.
Zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor een verhoging van de zelfstandigenaftrek. De bedragen zullen later worden geïndexeerd. Zodra deze bedragen bekend zijn, zullen we dit publiceren op onze website.
- Het WBSO budget wordt in 2017 verhoogd van € 1.143 miljoen in 2016 naar € 1.205 miljoen in 2017. In de jaren na 2017 neemt het budget met € 85 miljoen toe. 

Bron: Miljoenennota 2017


8 september 2016 - Adviesraad: "Topsectorenbeleid moet op de schop"
Als het aan de adviesraad AWTI ligt, wordt het topsectorenbeleid op cruciale onderdelen aangepast, zo blijkt uit een evaluatierapport dat dinsdag is gepubliceerd.
Voor het onderzoek heeft de adviesraad met bijna 80 belanghebbenden gesproken: van bedrijven als Unilever en NXP tot ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.
 
Geen harde resultaten
Het AWTI heeft niet kunnen achterhalen of het topsectoren beleid ook tot harde resultaten heeft geleid die met cijfers zijn te onderbouwen. Dit is te wijten aan het feit dat de concrete doelstelling van het topsectorenbeleid nooit helder is geweest. Ook is bij de start geen nulmeting gedaan. Het Centraal Planbureau kwam eerder dit jaar met een vergelijkbare conclusie.

Gevestigde orde
Ook is het beleid nog te veel gericht op de gevestigde orde van voornamelijk grote bedrijven, een kritiekpunt dat keer op keer terugkomt.
 
Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is om het beleid open te stellen voor nieuwe initiatieven., bijvoorbeeld 'maatschappelijke uitdagingen' zoals schone energie, milieuvriendelijk vervoer of gezond voedsel.
Daarnaast stelt de adviesraad voor om de regeling, waarbij de overheid voor elke Euro die het bedrijfsleven uitgeeft aan samenwerkingsprojecten met wetenschappers €0,25 bijlegt, te verhogen naar minstens €0,40 per private euro.

Bron: Het Financieele Dagblad, woensdag 7 september 2016


14 juli 2016 - SDE najaar 2016
Het budget voor de najaarsronde van de SDE-subsidieregeling wordt verhoogd met 1 miljard Euro. Het totale budget voor de SDE najaarsronde komt hiermee op 5 miljard Euro.
De najaarsronde van de SDE+ 2016 start op 27 september 2016.

Eén van de redenen voor de verhoging is de extreme overtekening in de eerste SDE ronde afgelopen voorjaar. Toen is er voor maar liefst 8 miljard euro subsidie aangevraagd; dit is ruim twee keer zoveel dan dat er budget beschikbaar was.
Opvallend is dat 70% van het budget in de eerste ronde (4 miljard Euro) is beschikt voor biomassa projecten. Daarnaast is het opvallend dat bijna 90 procent van de projecten die een subsidie beschikt hebben gekregen, een zonproject is, namelijk 872 van de in totaal 986 ingediende projecten. Dit zijn veelal kleinschalige projecten.
Tijdig indienen verhoogd de slaagkans van de aanvraag. 

Bron: www.rvo.nl30 Juni 2016 - Wijzigingen innovatiebox 2017
Met een voorlopig ambtelijk concept heeft het kabinet bekend gemaakt hoe het de Innovatiebox wil wijzigen. Een belangrijke voorgestelde wijziging is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘kleine’ en ‘andere’ belastingplichtigen. Daarnaast wordt een beperking aangebracht aan de toerekenbare winst. Het idee achter de beperking in toerekenbare winst is dat aan de hand van de uitgaven van de belastingplichtige wordt bepaald of een onderneming over voldoende economische aanwezigheid (‘substance’) beschikt in Nederland.
Voor alle belastingplichtigen blijft de S&O-verklaring gelden als voorwaarde voor toegang tot de Innovatiebox.
De definitieve plannen, die naar verwachting op Prinsjesdag worden gepresenteerd, zullen waarschijnlijk per 1 januari 2017 van kracht worden.

Zodra de definitieve plannen bekend zijn, zullen we deze uiteraard publiceren op onze website. Pienter >


10 mei 2016 - SDE+ 2016 voorjaarsronde weer ruim overtekend.
De SDE+ voorjaarsronde 2016 was van 22 maart tot en met 28 april 2016 geopend. Tijdens deze SDE+ ronde zijn in totaal 3.354 projecten ingediend. Het totaal aangevraagd subsidiebudget bedraagt ruim € 8 miljard. Dit is twee keer zoveel als het beschikbare budget van € 4 miljard. Op dit moment worden de aanvragen beoordeeld.

De minister van Economische Zaken zal voor het zomerreces informatie geven over de tweede openstelling in augustus 2016 en de stand van zaken van de behandeling van de SDE aanvragen.

Bron: www.RVO.nl


8 april 2016 - De definitieve SDE correctiebedragen zijn bekend
5 april jl. zijn in de Staatscourant de definitieve SDE correctiebedragen voor 2015 gepubliceerd. De overheid bepaald aan de hand van deze definitieve correctiebedragen of organisaties het afgelopen jaar (2015) teveel of te weinig SDE subsidie hebben ontvangen.

De SDE subsidie bestaat uit een basisbedrag per opgewekte eenheid energie (kWh). Waarop op een correctiebedrag per kWh in mindering wordt gebracht. Het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld en is gebaseerd op de daadwerkelijke energieprijs.
RVO (rijksdienst voor ondernemend Nederland) betaalt iedere maand voorschotten uit voor de verwachte subsidiabele energieproductie. De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat door ECN wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Na afloop van het kalenderjaar wordt bepaald of organisaties te weinig of te veel SDE+ subsidie hebben ontvangen.
Bij negatieve bijstelling, dus wanneer er te veel subsidie is ontvangen wordt het bedrag verrekend met de toekomstige voorschotten. Bij een positieve bijstelling betaalt RVO het bedrag in één keer uit.

Pienter kent de correctiebedragen door de jaren heen, zodat de informatie gebruikt kan worden klanten te adviseren over de te verwachten SDE subsidie en om de strategie te bepalen bij indiening.

Bron: Staatscourant


14 maart 2016 - MIT zuid 2016 gepubliceerd
Op 8 maart jl. is door Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland de MIT Zuid 2016 goedgekeurd (subsidieregeling MKB-Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Nederland).
Het budget is dit jaar met 18% toegenomen t.o.v. 2015. In totaal wordt ruim € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld voor innovatieve projecten van het Zuid-Nederlandse MKB. De subsidie wordt verstrekt voor het inwinnen van innovatieadvies, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken of samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Subsidieaanvragen voor MIT Zuid 2016 moeten aansluiten bij de 7 sectoren uit het landelijke Topsectorenbeleid waar Zuid-Nederland op wil excelleren.

De openstellingen voor de MIT zuid 2016 zijn:
- Voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei t/m 1 september 2016 op basis van first come first serve;
- Voor ‘R&D samenwerking’ van 5 juli t/m 1 september 2016 op basis van tendering.
 
Bron: www.stimulus.nl
 

30 december 2015 - Energielijst 2016 gepubliceerd, wijzigingen EIA 2016
De belangrijkste, meest in het oog springende wijzigingen in de Energielijst voor 2016 t.o.v. 2015 zijn:
- Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5% naar 58%. Bij een
  vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dit en netto voordeel van 14,5%.
  Omgerekend naar een "normale" bruto subsidie levert de EIA in 2016 een
  subsidiebijdrage op van ca. 19% (subsidie equivalent).
- LED Noodverlichting: deze categorie is vervallen.
- LED verlichting: de eisen zijn verzwaard: 
  Voor LED-verlichtingsarmaturen geldt in 2016 een lumen/watt verhouding van 100 lm/W
  Voor LED buis armatuur geldt een lumen/watt verhouding van 110 lm/W
- De categorie voor het vervangen van t8 naar t5 binnenverlichting is vervallen.
- Warmteterugwinning (WTW) uit ventilatielucht:
  Er is geen verschil meer tussen systemenb voor nieuwbouw en renovatie. De eisen zijn
  aangescherpt naar 78% rendement en max 230 Pa drukval.
 
Bron: www.rvo.nl


December 2015 - College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven
Het aantal colleges dat in hoogste instantie bestuurszaken behandelt, wordt teruggebracht van drie naar een. Zowel het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBp) als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) worden opgeheven. Hiermee wil het kabinet de hoogste bestuursrechtspraak vereenvoudigen.

Dit staat in een wetsvoorstel van ministers Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Van der Steur van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregelen zijn afgesproken in het regeerakkoord.

Zaken die nu door de Centrale Raad van Beroep (CRvB) worden behandeld gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. De zaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

Bron: www.rijksoverheid.nl


November 2015 - Budget en percentage voor Energie-Investeringsaftrek voor 2016 verhoogd
In de 4e nota van wijziging Belastingplan 2016 is een verhoging van het percentage van de EIA subsidie voor 2016 opgenomen. Op dit moment geldt voor de EIA een aftrekpercentage van 41,5%. Voor 2016 is dit percentage 58%.
Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dit en netto voordeel van 14,5%.
Omgerekend naar een "normale" bruto subsidie levert de EIA in 2016 een subsidiebijdrage op van ca. 19% (subsidie equivalent).
 
Bron: www.rijksoverheid.nl


Oktober 2015 - SDE+ 2016: budget verhoogd en twee openstellingen in 2016
Via de subsidieregeling SDE+ stelt stelt Economische Zaken In 2016 meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten. Het budget wordt in 2016 verhoogd naar 8 miljard Euro. Dit is een verhoging van het budget van 4,5 miljard Euro ten opzichte van 2015.

Daarnaast gaf Minister Kamp in de Nationale Energieverkenning aan dat vanaf 2016 structureel een hoger budget wordt opengesteld.

In 2016 zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van €4 miljard. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag. Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

Bron: www.RVO.nl


September 2015 - WBSO 2016: Veel veranderingen op komst. 
Als onderdeel van het Belastingplan 2016 en de daarbij behorende Memorie van Toelichting heeft het Kabinet haar plannen kenbaar gemaakt voor het innovatiebeleid in 2016. Onderstaand de gevolgen voor de WBSO en de RDA (Research & Development Aftrek). De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

1. Gewijzigde percentages
Een gewijzigde tariefstelling van de subsidie. De grens tussen de eerste en de tweede schijf verandert. Deze ligt nu nog op € 250.000 en wordt verhoogd naar € 350.000. Het subsidietarief verandert ook. Het tarief voor de eerste schijf ligt nu op 35%, maar wordt in 2016 32%. Het tarief in de tweede schijf ligt nu nog op 14%, maar wordt in 2016 16%. Voor startende en jonge bedrijven (“technostarters”), wordt het tarief van de eerste schijf verlaag van 50 naar 40%. Voor gevestigde bedrijven geldt dat de veranderingen verschillend kunnen uitpakken. Afhankelijk van de hoeveelheid S&O-uren en R&D-kosten, zal het per saldo voordeliger of minder voordeliger worden. Voor een grote groep bedrijven zal het grosso modo gelijk blijven.   

2. Minder indieningscategorieën
De indieningscategorieën “analyse van de technische haalbaarheid” en “technisch onderzoek” vervallen. Het zijn indieningscategorieën waarvan relatief weinig gebruik wordt gemaakt.   
 
3. WBSO en RDA gaan samen
De derde en meteen het meest in het oog springende wijziging van de vernieuwde WBSO-regeling is dat de RDA (Research & Development aftrek) wordt samengevoegd met de WBSO. Het voordeel daarvan is dat nu zowel WBSO als de RDA via de loonheffing te verrekenen zijn.
Het berekenen van de kostengrondslag voor de RDA gaat ook veranderen voor zover dit de  forfaitaire methode betreft. Deze zal in de nieuwe situatie te berekenen zijn door de eerste 1.800 S&O-uren in een kalenderjaar te vermenigvuldigen met € 10,= en de overige S&O-uren met € 4,=. Voorbeeld: Bij 2.000 uren zal de grondslag dus € 18.800 bedragen (1.800 x € 10 + 200 x € 4). 

4. Programmatuur
De vierde belangrijke verandering is dat het begrip programmatuur wordt “verduidelijkt”. In feite betreft het een inperking van de werkzaamheden die tot speur- en ontwikkelingswerk worden gerekend v.w.b. de programmatuurontwikkeling.
In de wettekst verandert niet zoveel, maar volgens de toelichting zullen het technische ontwerp, de beschrijving van architectuur en instructies en natuurlijke taal buiten de definitie van programmatuur (ontwikkeling) vallen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hier de implicatie van is. Vooralsnog lijkt de huidige toelichting op de beoogde wetswijziging een bevestiging van de aangescherpte  beoordelingspraktijk, zoals deze in de afgelopen jaren al te bemerken was.
 
Tot slot zijn er nog allerlei andere aanpassingen beschreven in de plannen, die met name te maken hebben met praktische zaken rondom het indienen van de aanvraag, het melden van de realisatie, etc. Al met al wordt het bed v.w.b. WBSO en RDA weer eens keer flink opgeschud, wat op zichzelf een goede zaak te noemen is!

Bron: Belastingplan 2016


Augustus 2015 - SDE+ budget in 2016 hoger
Na berichten over vroege uitputting van het SDE+ budget in 2015 heeft minister Kamp kenbaar gemaakt dat het budget voor de SDE subsidieregeling in 2016 flink wordt verhoogd. Dit is voor organisaties die duurzame energie willen produceren goed nieuws! Zowel in 2014 als in 2015 raakte het SDE budget van 3,5 miljard euro namelijk voortijdig volledig uitgeput.
Zodra meer bekend is over de SDE 2016 maken we dit bekend.

Bron: www.rijksoverheid.nl


Juli 2015 - Kabinet voegt de WBSO en RDA subsidieregeling samen.
Minister Kamp voegt de twee belangrijkste subsidieregelingen voor het bedrijfsleven samen; de RDA subsidieregeling gaat op in de WBSO subsidieregeling.
Met deze beslissing komt Kamp tegemoet aan de kritiek op de RDA. De RDA subsidieregeling is een fiscale subsidie op kosten en uitgaven van innovatie-activiteiten, in de vorm van een lagere winstbelasting. Dit is niet geschikt voor veel jonge innovatieve bedrijven, omdat deze vaak in de eerste paar jaar nog geen winst maken.
Na samenvoeging van de twee regelingen worden beide subsidies uitgekeerd in de vorm van een lagere loonbelasting. Hierdoor hebben bedrijven die nog met aanloopverliezen kampen, toch fiscaal voordeel. Ondernemers krijgen straks dus nog maar één beschikking.
De beoogde datum van inwerkingtreding van de geïntegreerde regeling is 1 januari 2016.

Bron: Het Financieele Dagblad, woensdag 8 juli 2015


Juni 2015 - Staatssecretaris Wiebes blijft zich hardmaken voor de Innovatiebox
Winst uit innovatie moet worden beloond, ook zonder patent, vindt staatssecretaris Wiebes. In een kamerbrief over internationale belastingen en belastingontwijking haalt Wiebes in een korte passage zijn visie over de toekomst van de Innovatiebox aan. Hij schrijft dat het kabinet zich ervoor inzet om innovaties blijvend te stimuleren, ook innovaties die niet beschikken over een patent. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk stellen namelijk voor alleen innovaties te stimuleren die beschikken over een patent. Zij zijn bang dat wanneer de Innovatiebox ruim toegankelijk blijft (bijv. met een patent én S&O-verklaring) bedrijven hun winsten kunstmatig proberen te verschuiven naar landen met een fiscaal gunstig vestigingsklimaat. Door de zgn. nexus approach die landen met een fiscaal gunstig vestigingsklimaat moeten implementeren, is dit volgens Wiebes niet meer aan de orde. Deze nexus approach houdt in dat er een sterkere band ontstaat tussen de kosten die in een land worden gemaakt en de winst waarop de Innovatiebox kan worden toegepast. Met de afspraak tot invoering van de nexus approach wil Wiebes zorgen dat een S&O-verklaring kan blijven bestaan als toegangsticket voor de Innovatiebox. “Op deze manier kunnen we innovatie in brede zin stimuleren”, aldus Wiebes.
In het najaar van 2015 wordt er meer bekend over de toekomst van de Innovatiebox.

Bron: Kamerbrief van staatssecretaris Wiebes betreft internationale belastingen en belastingontwijking, d.d. 2 juni 2015.


27 januari 2015: Wiebes naar Hoge Raad voor Afdrachtvermindering onderwijs
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 16 december 2014 beslist dat ook niet-diplomagerichte opleidingen (deelkwalificaties) in aanmerking komen voor de toepassing van de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW).
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) laat in een antwoord op Kamervragen hierover nu weten tegen deze uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. 

Het gerechtshof is in zijn uitspraak tot het oordeel gekomen dat de deelkwalificatie "Praktijk Basisoperator" een opleiding is in de zin van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. Dit in afwijking van het standpunt van de Belastinginspecteur en de eerdere uitspraak van de rechtbank. 
De staatssecretaris laat ook weten dat de daarvoor in aanmerking komende bedrijven – in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad – gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om in bezwaar te gaan tegen aangebrachte correcties. Op verzoek van belanghebbende kan de Belastinginspecteur deze bezwaren aanhouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. 

Mocht uit het arrest van de Hoge Raad straks blijken dat een naheffingsaanslag tot een te hoog bedrag is opgelegd, dan zal vermindering van de belastingaanslag plaatsvinden, zo belooft Wiebes. 

De Afdrachtvermindering onderwijs is met ingang van 1 januari 2014 opgevolgd door de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN).

Bron: www.rijksoverheid.nl


25 februari 2015 - Subsidieregeling OP-Zuid gepubliceerd
Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gelden beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie (de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant) tot een sterke en dynamische kenniseconomie via het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland 2014-2020, oftewel OP-Zuid.
Voor het jaar 2015 zijn binnen OP-Zuid nu twee regelingen bekend gemaakt, te weten:

  • Versterking innovatiesysteem: aan te vragen door samenwerkingsverbanden voor projecten gericht op de versterking van het innovatiesysteem (topclusters), de subsidie bedraagt maximaal 35% van de subsidiabele kosten.
  • Valorisatievermogen MKB-ondernemingen: aan te vragen door MKB-bedrijven of een samenwerkingsverband voor projecten gericht op versterking van het valorisatievermogen van het MKB (m.n. experimentele ontwikkeling), de subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000 voor individuele aanvragers en maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000 voor samenwerkingsverbanden.

Aanvragen kan in april 2015 en de regelingen hebben elk een budget van € 10 miljoen. De aanvragen worden beoordeeld volgens het tender-principe.

Voor meer informatie kunt u contact met Pienter opnemen: 055-5785433 of info@pienter.nl12 februari 2015 - Subsidieregeling SDE+ gepubliceerd
Ook in 2015 stelt de minister van Economische Zaken weer € 3,5 miljard beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie.
De SDE+ staat open voor alle gepubliceerde categorieën (biomassa, geothermie, water, wind en zon) en kent 9 fases in 2015. De subsidie loopt per fase op. De eerste fase start op 31 maart om 9:00 uur. De regeling sluit op 17 december 2015 om 17:00 uur. Bedrijven en (non) profit instellingen kunnen gebruik maken van de regeling.
Een aantal wijzigingen ten opzichte van 2014 zijn onder andere:

  • De productiegegevens van alle categorieën hernieuwbare energie worden weergegeven in kWh.
  • Er komen extra categorieën bij. In 2015 kan ook SDE+ subsidie worden aangevraagd voor onder andere de meestook van biomassa in kolencentrales, voor de categorie ‘Wind op verbindende waterkeringen’ (windturbines op dijken) en voor vervanging van windturbines.
  • Nieuw in 2015 is winddifferentiatie voor wind op land. De subsidie voor aanvragen in de categorieën ‘Wind op land’, ‘Wind op verbindende waterkeringen’ en ‘Wind op land 1-op-1 vervanging’ is afhankelijk van de windsnelheid in het gebied waarin de windmolens worden geplaatst. Alle gemeentes in Nederland zijn daartoe ingedeeld in vier windsnelheidscategorieën.
  • De mogelijkheid voor banking wordt uitgebreid: productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele productie kan worden meegenomen naar een volgend jaar.
De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 8, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.
Voor meer informatie kunt u contact met Pienter opnemen: 055-5785433 of info@pienter.nl

Bron: RVO.nl

19 januari 2015 - Bedragen S&O-aftrek voor zelfstandigen verhoogd
IB-ondernemers (zzp-ers, VOF’s, eenmanszaken) kunnen via de WBSO hun loonkosten voor R&D verlagen. Zij kunnen een vast bedrag van de belasting aftrekken, de zogenoemde S&O-aftrek voor zelfstandigen.
Deze S&O-aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2015 € 12.421, dit was in 2014 € 12.310.
Voor jonge ondernemingen is er zelfs nog een aanvullende aftrek van € 6.213, in 2014 was dit nog € 6.157. Voor jonge ondernemingen bedraagt de S&O-aftrek dus totaal € 18.635.
De zelfstandige moet ten minste 500 R&D-uren per kalenderjaar maken. Lees meer >

Bron: www.RVO.nl

31 december 2014 - Belangrijk nieuws – WVA onderwijs voor deelkwalificaties toch mogelijk
Alhoewel de WVA-onderwijs per 31 december 2013 ophield te bestaan, om in 2014 te worden opgevolgd door de Subsidieregeling Praktijkleren, heeft deze WVA-regeling bij menig bedrijf in Nederland voor onrust gezorgd in het afgelopen jaar. De WVA-onderwijs - formeel Wet Vermindering Afdrachtvermindering loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, onderdeel onderwijs - is een fiscale subsidieregeling. De Belastingdienst is daarom verantwoordelijk is voor de uitvoering en controle.

De Belastingdienst is in 2013 met een landelijke controlecampagne gestart, die op dit moment nog steeds loopt. Doel van dit gerichte boekenonderzoek bij bedrijven en non-profit organisaties is vast te stellen of terecht gebruik is gemaakt van deze fiscale aftrekregeling. Voor verschillende manieren van scholing van werknemers gold deze aftrek. Vooral de aftrek voor werknemers die de MBO-opleiding op basis van het BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) volgden, was populair. De boekenonderzoeken door de Belastingdienst hebben voor veel bedrijven geleid tot onaangename verrassingen. Landelijk is door de Belastingdienst al zo’n € 70 miljoen aan naheffingsaanslagen opgelegd, met de daarbij uitgesproken verwachting – blijkens de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 november 2014 – dat er nog zo’n € 80 miljoen aan naheffingen in  het vat zit voor de Staatskas. Of deze bedragen werkelijk zo hoog zullen uitvallen, is door een rechterlijke uitspraak van 16 december jongstleden nog maar de vraag.

Landelijk hebben de acties van de Belastingdienst diverse bezwaar- en beroepszaken tot gevolg gehad. Zeer onlangs is in hoger beroep uitspraak gedaan door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eén van de belangrijke kwesties die hierbij speelt is de vraag of de WVA ook toegepast mag worden als de opleidingen alleen gericht zijn op het behalen van deelkwalificaties.
De wetgeving is op dit punt niet helder. Een andere bron, te weten het onder redactie van de Belastingdienst jaarlijks uitgegeven Handboek Loonheffingen, bevat ook geen enkele clou dat gebruik van de WVA bij het volgen van onderwijs gericht op deelkwalificaties niet toegestaan is. 

De Belastingdienst zag/ziet dit anders, zo ook de Rechtbank Noord-Nederland, blijkens een uitspraak van 4 juni 2013. In hoger beroep neemt het Hof nadrukkelijk een ander standpunt in:Naar het oordeel van het Hof brengt […] een redelijke uitleg van artikel 14 van de WVA in combinatie met de desbetreffende bepalingen in de WEB met zich, dat tot het volgen van beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg eveneens het volgen van beroepsonderwijs leidend tot deelkwalificaties behoort”.

Voor nadere vragen of behoefte aan overleg over de WVA-onderwijs kunt u contact opnemen met Pienter: 055-5 785 433.

Bron: Rechtspraak.nl, zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2014:9822


December 2014 - De milieulijst 2015 is gepubliceerd.
Milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA VAMIL subsidie, zijn terug te vinden op de Milieulijst. Deze milieulijst wordt jaarlijks gepubliceerd. Op de Milieulijst voor 2015 staan investeringen waarbij 13,5%, 27% of 36% van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Komt de investering in aanmerking voor de VAMIL dan mag tot 75% van de investering vervroegd, willekeurig worden afgeschreven.

Het budget voor de MIA blijft in 2015 hetzelfde als 2014, namelijk €93 miljoen. Ook voor de VAMIL blijft, net als vorig jaar, €38 miljoen beschikbaar.
De belangrijkste veranderingen in de milieulijst voor 2015 zijn:

Duurzame gebouwen
In voorgaande jaren kon voor duurzame gebouwen gebruik worden gemaakt van zowel de MIA als de VAMIL. In 2015 echter komen investeringen in duurzaam bouwen alleen nog voor MIA in aanmerking. De termijn voor afgifte van de vereiste certificaten is verruimd.

Schadelijke koelmiddelen vervangen
De MIA/VAMIL subsidieregeling biedt in 2015 fiscaal voordeel voor het vervangen van schadelijke koelmiddelen naar natuurlijke koudemiddelen in bestaande koelinstallaties.

Milieuvriendelijk rijden gehandhaafd
Investeren in elektrische en hybride auto's wordt ook in 2015 fiscaal ondersteund. Daarvoor hanteren de regelingen net als in 2014 een maximumbedrag per auto. Let op: Hybride auto's met dieselmotoren komen niet meer in aanmerking.

Duurzame voedselproductie
In 2015 is ook fiscaal voordeel mogelijk voor investeringen in lokale verwerking van landbouwgewassen. Het moet gaan om verwerkingsprocessen die nu nog centraal en grootschalig plaatsvinden. Deze ontwikkeling is bekend onder de term ‘voorwaartse integratie’.
Het duurzaam telen van gewassen in een kas komt al jaren in aanmerking voor MIA/VAMIL. In 2015 komt daar ook het telen van gewassen onder gecontroleerde omstandigheden in een gebouw bij.  Voorwaarde is dat de teelt moet voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook het telen van gewassen op water (eventueel in meerdere lagen en onder LED-verlichting) komt in 2015 in aanmerking.

Voor meer informatie kunt u contact met Pienter opnemen: 055-5785433 of info@pienter.nl

Bron: RVO.nl


30 december 2014 - Energielijst 2015 gepubliceerd
De belangrijste wijzigingen in de Energielijst voor 2015 t.o.v. 2014 zijn:

• Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen
De voorwaarde dat alle investeringen uit het pakket  van energie-investeringen die ook apart in de regeling worden genoemd ook aan de daargenoemde technische eisen moeten voldoen is geschrapt. Om de energiebesparing zonder deze aanvullende technische eisen wel te borgen is, is de vereiste labelsprong aangescherpt. De maatregelen moeten er voor zorgen dat een labelsprong van drie labels wordt gemaakt waarbij de energie-index ten minste 0,40 moet afnemen, of dat het gebouw label A krijgt, waarbij de energie-index maximaal 1,05 bedraagt.

• Direct gasgestookt stralingspaneel
Bij het direct gasgestookt stralingspaneel is de ondergrens van minimaal 8 kW verwijderd.

• Warmtepomp (luchtgerelateerd)
Om lucht/lucht-warmtepompen op dezelfde manier te boordelen als water/water- en water/luchtwarmtepompen is de correctie op gelijktijdigheid verlaagd van 130% naar 100%.

• Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
De luchtkanalen zijn uit de omschrijving verwijderd.

• HR-glas
Voor HR-glas komt in 2015 € 150 per m2 glas in aanmerking.

• Isolatie voor bestaande constructies
De minimaal vereiste toename van de warmteweerstand bij isolatie van bestaande constructie is verhoogd van 1,50 naar 2,00 m2 K/W.

• Vervanging van bestaande binnenverlichting
De voorwaarde is toegevoegd dat het moet gaan om vervanging van T8-binnenverlichting


• LED-verlichtingssysteem
De eisen zijn aangescherpt. Met name de vereiste lumen/Watt verhouding is verhoogd.

• Isolatie van koel- of vriesruimten
Deze techniek is uit de Energielijst 2015 verwijderd.

• Energiezuinige koeling van serverruimten en bestaande datacenters
Bij de koeling van serverruimten is nog een energiebesparing te behalen. Om dit te stimuleren is voor de energetisch beste technieken een omschrijving in de regeling opgenomen.

• Lange en zware vrachtwagen (LZV)
Alleen de onderdelen die er specifiek voor zorgen dat een vrachtwagen als LZV wordt gebruikt komen nog in aanmerking. De aftopping is vervallen.

• Dubbel laadvloersysteem
Hiermee kan de beladingsgraad van een reguliere oplegger worden verhoogd. Afhankelijk van de behoefte kan boven een deel of boven de hele laadvloer een tweede laag worden gecreëerd.

• Energieopslag bij scheepsmotoren
Scheepsgeneratoren draaien vaak met een laag rendement, omdat de stroomvraag vaak laag is. Wanneer op schepen de mogelijkheid bestaat om opgewekte stroom op te slaan, kunnen generatoren op hun optimale werkingspunt draaien. Ze maken dan minder draaiuren en het specifiek brandstofverbruik gaat omlaag.

• Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Per 1 januari 2014 mag bij elektriciteitsaansluitingen van maximaal 3 x 80 A onbeperkt worden gesaldeerd. Dit houdt in dat het eigen elektriciteitsverbruik onbeperkt mag worden weggestreept tegen de eigen elektriciteitsopwekking. Dit heeft ervoor gezorgd dat het financiële voordeel voor zonnepanelen is toegenomen. Dit geldt met name voor systemen met een vermogen tot 25 kW. Daarom komen systemen tot 25 kW niet meer in aanmerking. Daarnaast komt voor systemen groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW piekvermogen boven de 25 kW in aanmerking.


Het budget voor 2015 voor de EIA is 106 miljoen Euro. Voor mer informatie kunt u contact opnemen met de subsidieadviseurs van Pienter.

Bron: RVO.nl


15 december 2014 - Verdubbeling budget Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
In 2015 stellen de Rijksoverheid en provincies gezamenlijk € 55 miljoen beschikbaar voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Dit is bijna een verdubbeling van het budget in 2014 (€ 32 miljoen).
Via de MIT-subsidieregeling wordt samenwerking en innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) gestimuleerd. Innovatieve ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor onder andere  kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D-samenwerkingsprojecten.  
Vorig jaar steeg het budget ook al flink. Toen werd 32 miljoen euro beschikbaar gesteld, ruim 50 procent meer dan het jaar daarvoor. Wilt u meer weten of de MIT subsidieregeling? Neem dan contact op met de subsidieadviseurs van Pienter.

Bron: www.RVO.nl


17 september 2014 - Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd.
Wat verandert er voor de WBSO en RDA subsidieregeling?

De WBSO percentages voor 2015 gelijk aan die van 2014. Deze bedragen:
- het percentage van de 1e schijf is 35%;
- het percentage van de 1e schijf voor starters is 50%;
- de bovengrens van de 1e schijf is € 250.000;
- het percentage van de 2e schijf is 14%;
- de maximale bijdrage per fiscale eenheid per jaar, is € 14 miljoen;
de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen nog worden geïndexeerd.

Het RDA-percentage blijft eveneens gehandhaafd op 60%.

Voorts wordt een passage uit de wet WVA met ingang van 2016 geschrapt. Het gaat om de passage waarin is geregeld dat niet-ondernemers (kennisinstellingen) die opdrachten kregen voor het verrichten van S&O vanuit het Nederlandse bedrijfsleven gebruik kunnen maken van de WBSO. Het zg. contract-research wordt dus binnen de WBSO afgeschaft.


Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2015 bedraagt € 794 miljoen. Het beschikbare budget voor de RDA in 2015 bedraagt € 238 miljoen.

Bron: www.RVO.nl

 

Hezelburcht Pienter B.V.
T
(055) 578 54 33
E info@pienter.nl
E info@hezelburcht.com
W www.hezelburcht.com
Bezoekadres
Koninginnelaan 12
Apeldoorn
Postadres
Postbus 31126
6503 CC Nijmegen
 
Alle rechten voorbehouden © 2018
Terug naar boven
Hezelburcht Pienter B.V. Subsidies voor bedrijven Waarom Hezelburcht Pienter ? Contact Ruim 25 jaar ervaring Waarom subsidie? Subsidienieuws Bedrijfsgegevens Pienter Subsidie elektrische auto's * Innovatiebox / Octrooibox * Subsidie voor software Bezwaar & Beroep English * Subsidieregeling Praktijkleren * WBSO subsidie * Innovatiefonds MKB+ OP-Zuid Innovatiekrediet Eurostars * Subsidie Milieu * Subsidie Energie * SDE+ subsidie Routebeschrijving * MIT subsidieregeling * Verwijderen asbestdaken Over Hezelburcht Pienter B.V. * Subsidievouchers Energievoucher Gelderland Innovatievoucher Gelderland Voucher Agrofood Gelderland * ISDE 2017 * MIT zuid 2016 * Duurzame inzetbaarheid